وام بسته رونق تعاون ۲ بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون
168 بازدید
بدون دیدگاه
دریافت وام بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاونِ بانک توسعه تعاون با نرخ کمتر از بانک مرکزی بانک توسعه تعاون اقدام به ارائه ی تسهیلات با نرخی کمتر از بانک مرکزی به تعاونی های تولیدی،…

::شرح این خبر را در ادامه بخوانید::

دریافت وام بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاونِ بانک توسعه تعاون با نرخ کمتر از بانک مرکزی

بانک توسعه تعاون اقدام به ارائه ی تسهیلات با نرخی کمتر از بانک مرکزی به تعاونی های تولیدی، غیر تولیدی، اعضا، پرسنل و مشتریان آنها کرده است. در این طرح، سود وام بنابر نوع تعاونی، ماندگاری سپرده و ضریب برابری بین ۱۰% تا ۱۷% متغیر است. سقف وام تعلق گرفته به تعاونی ها متفاوت است. سقف تسهیلات به تعاونی های تولیدی ۱ میلیارد تومان، به تعاونی های غیر تولیدی ۵۰۰ میلیون تومان و به اعضا و تعاونی های تولید و مصرف ۲۰۰ میلیون تومان می باشد.

مشمولان این وام برای دریافت تسهیلات مورد نظر باید پروانه ی کسب و اعتبار شعلی داشته باشند و همچنین برای تسهیلات کارت اعتباری نیاز است که از حقوقشان کسر شود که کارمندان مجموعه می توانند برای این تسهیلات ضربدری ضامن یکدیگر شوند.

وام بانک توسعه تعاون
وام بانک توسعه تعاون

تعاونی ها و مشمولان این وام لازم است که بین ۲ تا ۴ ماه میانیگین حساب سپرده حساب داشته باشند. حساب سپرده ایی که برای دریافت این تسهیلات لازم است باید کوتاه مدت عادی بوده و مدت زمان خواب سپرده حداقل ۲ و حداکثر ۴ ماه باشد.

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده ۲۷۰ … است.

  • قسط وام تعاونی های تولیدی با سقف وام ۱ میلیارد تومان: ۲۵.۳۶۲.۵۸۳ میلیون تومان
  • کل سود وام تعاونی های تولیدی با سقف وام ۱ میلیارد تومان: ۲۱۷.۴۰۴.۰۰۵ میلیون تومان
  • مجموع رقم وام و سود تعاونی های تولیدی با سقف وام ۱ میلیارد تومان: ۱.۲۱۷.۵۰۴.۰۰۵ میلیون تومان
  • قسط وام تعاونی های غیر تولیدی با سقف وام ۵۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۴۸ ماهه: ۱۳.۱۶۶.۹۱۸ میلیون تومان
  • کل سود وام تعاونی های غیر تولیدی با سقف وام ۵۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۴۸ ماهه: ۱۳۲.۰۱۲.۰۵۰ میلیون تومان
  • مجموع رقم وام و سود تعاونی های غیر تولیدی با سقف وام ۵۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۴۸ ماهه: ۶۳۲.۱۱۲.۰۵۰ میلیون تومان
  • قسط وام اعضا و تعاونی های تولید و مصرف با سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۶۰ ماهه: ۴.۹۷۰.۵۱۵ میلیون تومان
  • کل سود وام اعضا و تعاونی های تولید و مصرف با سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۶۰ ماهه: ۹۸.۲۳۰.۹۰۹ میلیون تومان
  • مجموع رقم وام و سود اعضا و تعاونی های تولید و مصرف با سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۶۰ ماهه: ۲۹۸.۳۳۰.۹۰۹ میلیون تومان

وام گیرنده برای گرفتن این وام باید از پرسنل مجموعه دارای حساب بوده، از وام خرید کالا قبلاً استفاده نکرده باشد و همچنین چک برگشتی و قسط معوقه نداشته باشد. مشمولان این وام برای دریافت تسهیلات باید تشکیل پرونده داده و اعتبار سنجی شوند که هزینه ی آن به مبلغ ۱۰۰ هزارتومان باید پرداخت نمایند.

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات بنابر نوع تعاونی، ماندگاری سپرده و ضریب برابری تسهیلات ۱۲ تا ۶۰ ماه می باشد.

در ادامه با ما همراه باشید تا سقف تسهیلات، نسبت تسهیلات به سپرده گذاری وشرایط اعطای تسهیلات را مورد بررسی قرار دهیم.

خدمات بانکی برای ایرانیان خارج از کشور

نسبت تسهیلات به سپرده گذاری ویژه ی تعاونی های تولیدی به قرار زیر است:

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۲ ماهه، ۱۰۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگن ۳ ماهه، ۸۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگن ۳ ماهه، ۶۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۴ ماهه، ۶۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۲ ماهه، ۷۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه، ۶۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۳ ماهه، ۴۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۴ ماهه، ۴۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۰%، مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۲ ماهه، ۶۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۰%، مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۳ ماهه، ۴۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۰%، مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۳ ماهه، ۳۳ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۰%، مدت باز پرداخت ۴۸ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۴ ماهه، ۳۳ درصد وام تعلق میگیرد.

نحوه دریافت گواهی تمکن مالی

شرایط اعطای تسهیلات به تعاونی های غیر تولیدی به قرار زیر است:

با نرخ سود ۱۶%، مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۲ ماهه، ۱۵۹ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۶%، مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگن ۳ ماهه، ۱۱۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۶%، مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه، ۸۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۶%، مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۴ ماهه، ۸۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۲ ماهه، ۱۰۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه، ۸۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگن ۳ ماهه، ۵۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۴ ماهه، ۵۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۲ ماهه، ۷۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانیگین ۳ ماهه، ۶۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه، ۴۵ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۴ ماهه، ۴۵ درصد وام تعلق میگیرد.

شرایط اعطای تسهیلات به تعاونی های غیر تولیدی-عقد مضاربه که ضریب برابری آن با احتساب مدت ایجاد میانگین است، به شرح زیر می باشد:

با نرخ سود ۱۶%، مدت بازپرداخت ۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۲ ماهه، ۱۴۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۶%، مدت بازپرداخت ۹ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه، ۱۴۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۲ ماهه، ۹۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۴%، مدت بازپرداخت ۹ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه، ۹۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۶ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۲ ماهه، ۷۰ درصد وام تعلق میگیرد.

با نرخ سود ۱۲%، مدت بازپرداخت ۹ ماهه و حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه، ۷۰ درصد وام تعلق میگیرد.

شرایط اعطای تسهیلات به اعضا، پرسنل و مشتریان تعاونی های تولید و مصرف با نرخ ۱۷% به قرار زیر است:

حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه با مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه، ضریب برابری ۳۰۰ درصد خواهد بود.

حداقل مدت ایجاد میانیگن ۳ ماهه با مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه، ضریب برابری ۱۵۰ درصد خواهد بود.

حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه با مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه، ضریب برابری ۱۱۰ درصد خواهد بود.

حداقل مدت ایجاد میانگین ۳ ماهه با مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه، ضریب برابری ۸۵ درصد خواهد بود.

انواع تسهیلات بانک سرمایه

 

 

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
برچسب‌ها: , , , , , , , ,

سایتهای پیشنهادی به شما:

مطالب پیشنهادات به شما:
این مقاله را دوست دارید؟ با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

همچنین بخوانید:

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید