وام 200 میلیون تومانی با وام خرید کالا و کارت اعتباری از بانک دی