نحوه دریافت وام 150 میلیون تومانیِ طرح مانا از بانک مسکن