دریافت وام قرض الحسنه ی خود اشتغالی از بانک رفاه کارگران